Z wielkim smutkiem informujemy, że zmarł wieloletni członek naszego koła kol. Józef Krynicki, pełnił też funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Msza pogrzebowa odbędzie się dnia 19.05.2021r. o godzinie 10.00 na cmentarzu Podgórskim w Krakowie.