Powstały nowe stanowiska na zb. szlachetny. Usunięto część trzciny i troszkę pogłębiono.