Na terenie zbiornika Bonarka zagubiono czarny portfel. Znalazcę prosimy o kontakt z Małopolskim Związkiem Wędkarskim.