W związku z wprowadzeniem STANU EPIDEMICZNEGO a tym samym brakiem możliwości zorganizowania zebrania.


Zarząd Małopolskiego Związku Wędkarskiego odołuje nadzwyczajne walne
zebranie ustalone na dzień 14.04.2020r. Podejmując dalsze czynności na wniosek na wniosek Komisji Rewizyjnej z dn.9 marca 2020r. Zarząd Małopolskiego Związku Wędkarskiego zwołuje nadzwyczajne walne zebranie na dzień 27.04.2020r. Pierwszy termin o godz. 16.00, drugi termin godzina 16.15 Zebranie odbędzie się w sali na ul. Adama Mickiewicz 8 w Wieliczce.
Celem zebrania jest zmiana wysokości opłaty za zezwolnie jednodniowe. Obowiązująca kwota jest nie uzasadniona ekonomicznie.