Po przeprowadzonej kontroli na wniosek Komisji Rewizyjnej z dn.9 marca 2020r. Zarząd Małopolskiego Związku Wędkarskiego zwołuje nadzwyczajne walne zebranie na dzień 30.03.2020r. Pierwszy termin o godz. 16.00, drugi termin godzina 16.15 Zebranie odbędzie się w sali na ul. Adama Mickiewicz 8 w Wieliczce. Celem zebrania jest zmiana wysokości opłaty za zezwolnie jednodniowe. Obowiązująca kwota jest nie uzasadniona ekonomicznie.