W związku z ogłoszeniem w

DZIENNIKU USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA1)z dnia 24 marca 2020 r. Poz. 522


Zarząd Małopolskiego Związku Wędkarskiego odołuje nadzwyczajne walne
zebranie na dzień 30.03.2020r. Podejmując dalsze czynności na wniosek na wniosek Komisji Rewizyjnej z dn.9 marca 2020r. Zarząd Małopolskiego Związku Wędkarskiego zwołuje nadzwyczajne walne zebranie na dzień 14.04.2020r. Pierwszy termin o godz. 16.00, drugi termin godzina 16.15 Zebranie odbędzie się w sali na ul. Adama Mickiewicz 8 w Wieliczce.
Celem zebrania jest zmiana wysokości opłaty za zezwolnie jednodniowe. Obowiązująca kwota jest nie uzasadniona ekonomicznie.