„’W niedzielę 01.12.2019 w Wieliczce w Solnym Mieście odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze MZW.

Na zebraniu odczytano sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2019. Odbyły się wybory prezesa, zarządu i komisji rewizyjnej na kolejne 4-lata.

Głos zabrał zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Wieliczce Piotr Krupa, który podziękował Zarządowi oraz Członkom stowarzyszenia „MZW” w Wieliczce za dotychczasową pracę na rzecz Związku i życzył dalszej owocnej pracy.

Został również wybrany honorowy członek MZW, którym został Józef Masłowiec.

Przegłosowano zmiany w regulaminie na rok 2020:

-wprowadza się zakaz wywozu zanęt i przynęt sprzętem pływającym

-wprowadza się podniesienie dolnego wymiaru szczupak i sandacz do 60cm

-wprowadza się zakaz zabierania okonia na wszystkich wodach MZW

-utworzenie tarliska między wyspami na zb. Brzegi(zakaz połowu)

-utworzenie na zb. LIN w Gdowie łowiska na zasadach „złów i wypuść”

-utrata zezwolenia za nie wpisanie w rejestr, posiadanie ryb ponad limit, ryb niezgodnych z regulaminem

-podniesienie ceny dniówki na 40zł