W dniu 01.12.2019 (niedziela) odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, stowarzyszenia MZW zgodnie z paragrafem 14 pkt. 4 statutu MZW. Odbędzie się ono w Wieliczce CSR Solne Miasto ul. Kościuszki 15 w sali konferencyjnej o godz.10.00 pierwszy termin, o godz. 10.15 drugi termin.
Przypominamy, że według statutu Małopolskiego Związku Wędkarskiego w zebraniach mogą wziąć udział wyłącznie członkowie stowarzyszenia (osoby, które złożyły deklaracje członkowskie w 2019r), którzy mają opłacona licencję MZW na 2019 rok.
Przy wejściu będą sprawdzane dowody osobiste dlatego bardzo prosimy o ich zabranie i okazanie na żądanie.
ZAPRASZAMY