W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻĄ ILOŚCIĄ ŚMIECI POZOSTAWIANYCH NA ZBIORNIKACH MZW – PRZYPOMINAMY WĘDKARZOM O OBOWIĄZKU ZABIERANIA ŚMIECI ZE SOBĄ.

PODCZAS KONTROLI STRAŻNICY BĘDĄ RÓWNIEŻ ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA CZYSTOŚĆ STANOWISK.

BĘDĄ PODEJMOWANE STOSOWNE KROKI, ŁĄCZNIE Z ZATRZYMANIEM ZEZWOLEŃ, NA PODSTAWIE REGULAMINU W PUNKCIE :

„PODSTAWOWE WARUNKI DOKONYWANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB ” – OBOWIĄZKI –