Dziś zarybiono zbiorniki Brzegi o raz Bonarkę Szczupakiem i Leszczem.
Brzegi – Leszcz 520 kg.
Bonarka – Leszcz 100 kg.,m Szczupak 30 kg.
Nie ma zakazu łowienia.