Zarybienie Karpiem i Jaziem zbiorników Bonarka, Brzegi i Gdów.
Na wyżej wymienionych zbiornikach będzie obowiązywał zakaz połowu ryb od 06.10.2018 od godziny 17.00 do 07.10.2018 do godz. 17.00.
Zakaz nie obowiązuje metody spinningowej. 
Starosta Powiatu Wielickiego Jacek Juszkiewicz przeznaczył dofinansowanie na zakup 100 szt. Jesiotra, który zasili Użytek Ekologiczny Brzegi.