DSC 7373Zebranie Sprawozdawcze MZW.
W dzisiejszym zebraniu na sali widowiskowej w Solnym Mieście wzięło udział 85 członków na 151 mających prawo uczestnictwa.
Rozpoczęło się ono od przywitania gości w tym wiceburmistrza Piotra Krupę. Następnie odczytano sprawozdania kolejno: prezesa, skarbnika i komisji rewizyjnej, która udzieliła absolutorium dla działań Zarządu w 2016 roku.
Kolejnym punktem było wystąpienie wiceburmistrza, który przedstawił projekt 170m obiektu zwanego „Rybaczówką”, który zostanie wybudowany do 2019 roku na Grabówkach w miejscu gdzie dziś stoją altany, zostanie on po zakończeniu budowy przekazany naszemu stowarzyszeniu, następnie wylosowano nagrody rzeczowe dla uczestników zebrania a były to zezwolenie nr 1 dla Bolesława Orła oraz kołowrotki, wędki, sygnalizatory oraz żyłki.
Po przerwie rozpoczęła się ostra dyskusja oraz głosowania nad wolnymi wnioskami.
1. Całkowity zakaz wywozu łódką sterowaną – 38 za, 39 przeciw wniosek został odrzucony.
2. Deratyzacja Bonarki – prezes zobowiązał się zorientować jakie są możliwości wykonania.
3. Spininng dozwolony przez cały rok – 40 za, 14 przeciw, wniosek został przyjęty.
4. Żywiec dozwolony na zbiorniku w Gdowie – 19 za, 39 przeciw, wniosek odrzucono
5. Górny wymiar ochronny Okonia 35 cm – jednogłośnie wniosek został przyjęty.
6. Likwidacja Klubu Karpiowego Sazan przy MZW – 22 za, 39 przeciw, wniosek został odrzucony.
7. Możliwość korzystania z łódki zanętowej przez wszystkich wędkarzy połączony z rezygnacją z zabierania ryby białej przez cały rok – 49 za, 1 przeciw, wniosek został przyjęty.
8. Górny wymiar ochronny Amura 80 cm – 38 za, 28 przeciw, wniosek został przyjęty.
9. Rezygnacja z łowisk w Wieńcu i Cholerzynie – jednogłośnie wniosek został przyjęty.
10. Zmiana wysokości opłaty rocznej za licencję MZW – 46 za, 20 przeciw, wniosek został przyjęty.
11. Proponowane wysokości stawek na 2018 rok: 350 zł., 400 zł., 450 zł.
Na stawkę 350 zł. głosowało 51 osób w związku z czym opłata roczna w 2018 roku będzie wynosić 360 zł.
12. Zakaz łowienia na skórkę od chleba na zbiorniku Lednica – 6 za, 11 przeciw, wniosek został odrzucony.
Jeden z wędkarzy Madej Kazimierz zadeklarował się że jest w stanie załatwić Karpia po 8,50 zł. za kg. co spowodowało by dla nas duże obniżenie kosztów zakupu ryb, więc trzymamy kciuki.
Zebranie zakończono o godz. 12:20.