12

 

Zarybiono dziś nasze zbiorniki Karpiem w ilości 1200 kg. 
Rybę rozdzielono:

 

 

  Brzegi Grabówki Lednica Bonarka Gdów
Karp 600 kg. 150 kg. 100 kg. 150 kg. 200 kg.