Dziś zarybiono narybkiem Sandacza (5 cm) zbiorniki Bonarka – 2000 szt., Gdów – 2000 szt., Grabówki Góra – 2000 szt., Brzegi – 8000 szt.
Nie ma zakazu łowienia.