Z uwagi na ciągłe zapytania osób chętnych do wędkowania na naszych zbiornikach informujemy, że:

1 – Nie trzeba opłacać składek PZW by łowić na wodach MZW ale trzeba opłacić nasze składki.
2 – Każda osoba powyżej 14 roku życia zobowiązana jest do posiadania „Karty Wędkarskiej” – jest to dokument państwowy wydawany przez Starostwo Powiatowe odpowiednie do miejsca zamieszkania kandydata na wędkarza. Egzamin na Kartę Wędkarską odbywa się w pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w siedzibie przy ul. A. Mickiewicza 8.
3 – Dysponujemy 10 stawami: 
– w gminie Wieliczka: Brzegi, Grabówki (dwa stawy), Park Mickiewicza, Lednica
– w Krakowie: „Bonarka” ul. Puszkarska, „Szlachetny” ul. Barycka
– w gminie Gdów: „Lin” w Gdowie, „Karp” w Wieńcu
– w gminie Liszki: Cholerzyn