Planowane zarybienia w miesiącach marze i kwiecień 2017.

  Brzegi Grabówki Gdów Bonarka Lednica Cholerzyn
1 Pstrąg 300 kg.     60 kg.   200 kg.
pstrag teczowy 2 Pstrąg 200 kg.   100 kg.      
Kara 3 Karaś 1500 kg 200 kg. 500 kg. 100 kg. 50 kg.  
karp 4 Karp kroczek 1000 kg.