9Krótka relacja z akcji sprzątania Bonarki. Na sprzątanie zapraszaliśmy SMS-owo oraz poprzez stronę internetową i facebook. Zgłosiło się 11 osób (sami członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej). Przygotowano kilka stanowisk wędkarskich, oczyszczono nadbrzeża z połamanych gałęzi, wyzbierano śmieci.
Dziękujemy wszystkim którym chciało się wyjść z domu.