15218199 1303505093035633 1375601082 nZebranie sprawozdawcze 27 listopad 2016.
Zebranie w którym wzięło udział 70 wędkarzy rozpoczęło się od przywitania gości oraz członków stowarzyszonych, następnie burmistrz Artur Kozioł wręczył nagrody dla wędkarzy za złowienie największych ryb w 2016 roku:
– Zygmunt Palonek – Jesiotr 120 cm
– Tadeusz Wrona – Tołpyga 111 cm
– Wiesław Klasa – Amur 99 cm
                              – Karp 98 cm
– Wiesław Lenart – Sum 170 cm
Wicestarosta Łukasz Sadkiewicz wręczył wyróżnienia za ochronę wód:
– Jerzemu Skrobot
– Wit Smęder
Następnie odczytano sprawozdania prezesa, skarbnika, komisji rewizyjnej, komendanta straży rybackiej oraz komisji egzaminacyjnej.
Wystąpienia zaproszonych gości rozpoczął burmistrz Artur Kozioł, który mówił o podatkach światowych dniach młodzieży ale najciekawszą dla nas rzeczą była deklaracja burmistrza o zakupieniu stawu w Grabiu i przekazaniu go naszemu Stowarzyszeniu, przypomniał również sprawę rybaczówki, która ma powstać na Grabówkach i obiecał, że w 2017 roku zostanie załatwione pozwolenie na budowę. Wicestarosta Łukasz Sadkiewicz mówił natomiast o nowym stawie w okolicach Gdowa, który w najbliższym czasie zostanie pozyskany od skarbu państwa i przekazany nam w użytkowanie, zadeklarował pomoc w odbudowie rybostanu drapieżnika na naszych zbiornikach i pozyskanie dodatkowych środków na ochronę ryb.
Wiceburmistrz Piotr Krupa losował nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta dla uczestników zebrania.
Po części oficjalnej rozpoczęła się debata na temat regulaminu na 2017 rok, złożono kilka wniosków, które prezes Paweł Chmiela przedstawił i poddał głosowaniu:
1. Ustanowienie górnego wymiaru ochronnego Karpia na poziomie 70 cm – 30 głosów „za”, pozostawienie 60 cm – 39 głosów „za”
Wymiar ochronny pozostał na poziomie 60 cm.
2. Łowienie na żywca na zbiorniku „Lin” w Gdowie – 4 głosy „za”, 65 „przeciw”
Na zbiorniku „Lin” będzie obowiązywał zakaz łowienia na żywca.
3. Dolny wymiar Szczupaka na poziomie 55 cm – 69 głosów „za”
Dolny wymiar ochronny Szczupaka został podniesiony do poziomu 55 cm.
4. Obniżenie limitu rocznego z 30 na 25 szt. rocznie – 19 „za”, 40 „przeciw”.
Limit roczny zostanie na poziomie 30 szt.
5. Górny wymiar Amura na poziomie 80 cm – 20 „za”, 30 „przeciw”
Amur nie będzie miał górnego wymiaru ochronnego.
6. Sprawa, która wzbudziła najwięcej emocji:
Używanie łódek zanętowych przez Sekcję Karpiową „Sadzan” – 35 „za”, 29 „przeciw”.
Sekcja Karpiowa może używać łódek zanętowych.
7. Zakaz zabierania Karpia na zbiorniku Brzegi od 15 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017 – 26 „za”, 23 „przeciw”.
Od 15 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017 na zbiorniku Brzegi będzie obowiązywał zakaz zabierania Karpia.
8. Zakaz spininngowania do 1 maja – 60 „za”
Od 1 stycznia do 1 maja będzie obowiązywał zakaz spininngowania na naszych zbiornikach.