W poniedziałek 7 listopada dzięki staraniom burmistrza Wieliczki Artura Kozioł zostanie zarybiony użytek ekologiczny Brzegi Karpiem pełnołuskim w ilości 600 kg. oraz lustrzeniem w ilości 400 kg. natomiast MZW ze swych środków zakupi Szczupaka 35-65 cm w ilości 200 kg. a zasilą one zbiorniki Gdów oraz Brzegi.
Na obydwu zbiornikach będzie obowiązywał zakaz wędkowania do środy 9 listopada do godziny 15:00

W czwartek 10 listopada odbędzie się zarybienie Karpiem handlowym, kroczkiem oraz Amurem w ilości 2500 kg.
Zasilimy zbiorniki Bonarka, Brzegi, Lednica, Grabówki i Gdów.