Z uwagi na śmierć w ostatnich miesiącach dwóch członków Zarządu Kazimierza Oprycha oraz Leszka Wójcika jesteśmy zobowiązania do powołania nowych członków, których zgodnie ze statutem Stowarzyszenia wybiera pomiędzy zebraniami sam Zarząd, dlatego poproszeni zostali i zgodzili się pracować na rzecz naszego Stowarzyszenia koledzy: Tomasz Mika i Bartosz Jaroń.
Sekretarzem Stowarzyszenia po Kazimierzu Oprychu został mianowany Maciej Młyński.