Regulamin

Sekcja wędkarstwa karpiowego „SAZAN ”przy M.Z.W-Wieliczka.

 1. Członkiem SWK może być każdy wędkarz należący do MZW i akceptujący poniższy regulamin.
 2. Kazdy członek SWK zobowiązany jest posiadać aktualne zezwolenie na połów ryb na wodach MZW.
 3. Każdy zrzeszony w SWK ma obowiązek legitymowania się przy przeprowadzanej kontroli SSR oraz upoważnionych do tego osób z dokumentami wymaganymi na wodach MZW.
 4. Członek ma obowiązek brać czynny udział w realizacji celów i zadań sekcji, przestrzegać regulaminu SWK, kierować się zasadą koleżeństwa, godnie reprezentować sekcje oraz strzec etycznych zachowań.
 5. Celem sekcji jest propagowanie wędkarstwa karpiowego zgodnie z zasadą ‘’złów i wypuść ‘’.
 6. Podczas indywidualnego wędkowania członek sekcji karpiowej zobowiązany jest do łowienia zgodnie z regulaminem danego łowiska.
 7. Zabrania się przetrzymywania złowionych ryb, po ewentualnym sfotografowaniu i zważeniu natychmiast muszą wrócić do wody.
 8. Każdego należącego do SWK obowiązuje bezwzględny zakaz przetrzymywania i zabierania ryb karpiowatych [tzw. białej ryby]
 9. Członek SWK ma możliwość korzystania z łódki zanętowej zdalnie sterowanej.
 10. Zabrania się bezwzględnie wywożenia łódką zestawów uzbrojonych w martwą lub żywą rybkę.
 11. Zabrania się bezwzględnie członkom SWK używania łódek zdalnie sterowanych na potrzeby osób trzecich [nie zrzeszonych w SWK ]
 12. Członek sekcji SWK ma obowiązek posiadania na łowisku;
  a. podbieraka karpiowego
  b. maty karpiowej
  c. odkażacza
 13. Każdy należący do SWK ‘’SAZAN’’ ma obowiązek zgłoszenia każdorazowo[ sms lub tel] łowienie z pomocą łódki zanętowej zdalnie sterowanej pod niżej podane numery;
  Wit Smęder: 604 800 191
  Jerzy Skrobot: 600 946 096
 14. Nie przestrzeganie powyższego regulaminu SWK ‘’SAZAN’’ i regulaminu MZW wyklucza członkostwo w sekcji.