DSC 3729 kopia W niedzielę 22 listopada w sali konferencyjnej w Solnym Mieście w Wieliczce odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze naszego Stowarzyszenia na, które wstęp mieli wyłącznie osoby zrzeszone.
Przywitano przybyłych gości, odczytano sprawozdania prezesa, komendanta straży, skarbnika oraz komisji rewizyjnej oraz przegłosowano przyjęcie w/w sprawozdań.
Wręczono wyróżnionym wędkarzom nagrody za złowienie największych ryb w 2015 oraz rozlosowano nagrody rzeczowe w śród uczestników zebrania.
Po przerwie przystąpiono do wyborów komisji skrutacyjnej, prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej a następnie wniosków dotyczących życia stowarzyszenia regulaminu i opłat.
Skład komisji Skrutacyjnej: przewodniczący Włodzimierz Bąbała oraz członkowie Piotr Cholewa i Artur Chmiela.
Sprawozdanie z pracy Komisji Skrutacyjno – Wnioskowej:

 

  1. Wybór prezesa MZW:
   • Paweł Chmiela: 66 za , 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
   • Robert Kaczmarczyk: 2 za , 6 przeciw, 4 wstrzymujących. 
  2. Skład zarządu 17 osób: 55 za ,0 przeciw, 7 wstrzymujących.
  3. Kandydaci do nowego zarządu:
   • Józef Masłowiec: 70 za
   • Robert Ślazyk: 67 za
   • Jan Kaczor: 67 za
   • Marek Micherdziński: 66 za
   • Zbigniew Szczurek: 66 za
   • Paweł Malarczyk: 62 za
   • Mirosław Kaczmarczyk: 61 za
   • Kazimierz Oprych: 60 za
   • Robert Kaczmarczyk: 56 za
   • Krzysztof Perzanowski: 52 za
   • Jerzy Skrobot: 51 za
   • Leszek Wójcik: 51 za
   • Witold Smęder: 50 za
   • Weceklicki Robert: 50 za
   • Maciej Młyński: 49 za
   • Zbigniew Grzywacz: 45 za
   • Bartosz Jaroń z 41: za – nie dostał się do zarządu. Na najbliższym zebraniu zarządu nowo wybrany prezes Paweł Chmiela przydzieli członkom Zarządu odpowiednie funkcje. 

4. Wybór Komisji Rewizyjnej: jednogłośnie poparto skład 3 osobowy.

5.Kandydaci do Komisji Rewizyjnej:

   • Józef Krynicki: 60 za
   • Stanisław Strug: 53 za
   • Jan Janicki: 46 za
   • Roman Krzysiak: 40 za
   • Bartosz Jaroń 36: za
   • Adam Gawlik: 33 za.

Skład Komisji Rewizyjnej: Józef Krynicki, Stanisław Strug, Jan Janicki 

6. Głosowanie wniosków :

  • powstanie sekcji karpiowej Sazan: 55 za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących
  • wpuszczanie ryb powyżej wymiaru górnego: 69 za
  • podniesienie górnego wymiaru karpia do 65 cm: 8 za, 51 przeciw
  • odniesienie dolnego wymiaru karpia z 35 na 40 cm: 47 za, 15 przeciw, 5 wstrzymujących
  • dopuszczenie martwej i żywej ryby w Gdowie: 2 za, 36 przeciw, 17 wstrzymujących
  • limit dobowy 1 ryba:17 za, 31 przeciw, 5 wstrzymujących
  • wprowadzenie górnego wymiaru amura do 80 cm: 18 za, 31 przeciw, 11 wstrzymujących
  • zorganizowanie zawodów 24 godzinnych: 58 za
  • zlecenie wykonania sztandaru MZW: 58 za
  • zakaz zabieranie jesiotra: 16 za, 43 przeciw, 0 wstrzymujących
  • zakaz zabierania lina: 30 za, 25 przeciw, 7 wstrzymujących
  • zakaz stosowania kotwiczek poza spinningiem: 6 za, 46 przeciw 0 wstrzymujących
  • wyznaczenie i zakaz połowu na tarlisku Brzegi: 10 za, 52 przeciw, 0 wstrzymujących
  • jedna licencja w MZW: 49 za, 12 przeciw, 0 wstrzymujących
  • cena licencji: 300 zł. – 33 za, 310 zł – 4 za, 320 zł -29 za, 350 zł – 3 za. Licencja będzie kosztować 300 zł.
  • zarybienie jesienne karpiem z zakazem jego zabieranie do końca roku: 64 za.