Obowiązuje jedna opłata na wszystkie łowiska MZW.
Szczegóły dotyczące łowisk będących w posiadaniu Stowarzyszenia znajdują się w zakładce opłaty.

Tabela opłat rocznych:
 Osoby wędkujące na łowiskach MZW w poprzednich latach.  300 zł.
 Osoby, które nigdy nie łowiły na naszych łowiskach.  +50zł.
 Kobiety  150 zł.
 Dzieci do 16 roku życia  150 zł
 Posiadacze złotej odznaki PZW z Wieńcami  150 zł
 Opłaty dodatkowe:
 Działalność Stowarzyszenia   10 zł.
 Opłata za wysłanie zezwoleń listem poleconym    7 zł.