Zgodnie ze statutem MZW pierwsze zebranie Zarządu musi się odbyć do 14 dni od zebrania wyborczego i tak tez się stało, w piątek 27 listopada w siedzibie przy ulicy Adama Mickiewicza 8.

Na wniosek prezsa zostali powołani wice prezesi, którymi pozostali Marek Micherdziński oraz Józef Masłowiec, sekretażem został Kazimierz Oprych a skarbnikiem Robert Ślazyk, stanowisko gospodarza otrzymał Jan Kaczor. 

Zapoznano się z nowymi członkami zarządu oraz omówiono pobierznie strategie rozwoju Stowarzyszenia na najbliższy rok.