W piątek 25 września o gdz. 6:00 zarybiono zbiorniki Lednica oraz Lin w Gdowie. Rybę rozdzielono:

  Lednica Lin w Gdowie
Karp 100 kg. 290 kg.
Lin 50 kg. 20 kg.

Zakaz łowienia obowiązuje do soboty 26 września do godz. 12:00.