Firma PLAY odmawia nam możliwośći wysyłania wiadomości SMS twierdząc cyt.”Po weryfikacji historii aktywności na Państwa koncie ustaliłam, że 28 maja 2015 roku została zablokowana możliwość wysyłania wiadomości SMS i wykonywania połączeń wychodzących. Powodem blokady jest naruszenie zapisu z podpisanego Aneksu (numer dokumentu UM04/D004405009/005725871, punkt 18, litera e oraz f) – zobowiązali się Państwo nie wykorzystywać kart SIM do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS, czy też wykonywania połączeń). Od 1 do 28 maja 2015 roku wysłano 2542 wiadomości na telefony komórkowe oraz sześć do sieci stacjonarnych.

Jedynym naszym zobowiązaniem było napisanie oświadczenia że sms nie służą do rozsyłania wiadomości reklamowych a na nasze usilne prośby by operator przedstawił nam liczbę po przekroczeniu której zostanie nam zablokowany telofon otrzymaliśmy odpowiedź że takowa nie istnieje. 

Dlatego kolejnym naszym krokiem będzie oddanie sprawy do rzecznika praw konsumenta ponieważ według nas operartor okłamuje w reklamach oraz w umowach z klientami że ilość wiadomości sms jest nie ograniczona.