Dzień 24 lutego 2015 r. pozostanie dobrym dniem dla naszych wędkarzy, a w szczególności dla spławikowców, gruntowców i spinningistów uprawiających swoje wędkarskie hobby na zbiorniku Brzegi 3. Uzyskaliście koledzy prawo przejazdu do tego zbiornika drogą gruntową, wzmocnioną przez Małopolski Związek Wędkarski w Wieliczce, a prowadzącą wzdłuż zbiornika tzw. Brzegi wielickie. Możliwość przejazdu tą drogą otworzyła się po dwóch latach przerwy, co należy traktować jako sukces i chociaż aktualnie droga kończy się na granicy zbiornika Brzegi należącego do MZW Wieliczka, to zostało umówione, że od maja 2015 r. droga w wersji utwardzonej zostanie przedłużona od zbiornika Brzegi MZW do zbiornika Brzegi 3, czyli naszej Związkowej wody. Wzgląd na bezpieczeństwo, którego od gospodarza wody oczekują władze i społeczność powoduje, że na drodze nadal znajdzie się szlaban, ale klucz do otworzenia szlabanu, każdy zainteresowany wędkarz może pobrać w Zarządzie Okręgu PZW Kraków.

 

Ten swego rodzaju prezent wiosenny powstał dlatego, że osiągnięto porozumienie w skłóconej dotychczas rodzinie wędkarskiej. Najpierw nad wodą spotkali się i dokonali wizji lokalnej ze strony ZO PZW Kraków koledzy Robert Kocioł, Andrzej Zasadzki, Jarosław Zalas, Andrzej Jamka, Janusz Czulak, Adam Biegan, Bogusław Wiatr i Roman Dryk, a ze strony Małopolskiego Związku Wędkarskiego w Wieliczce kol. Paweł Chmiela i kol. Marek Micherdziński. Wymieniono uwagi i żale, podzielono się informacjami o poniesionych kosztach, podjętych uchwałach i przyjętych kierunkach działania. Następnie w siedzibie ZO PZW Kraków, kierując się zasadą współpracy dla dobra wędkarzy, zawarto stosowną umowę, której ojcami są – ze strony Małopolskiego Związku Wędkarskiego kol. Paweł Chmiela i kol. Marek Micherdziński, a ze strony ZO PZW Kraków kol. Prezes Edward Fornalik i kol. Skarbnik Robert Surówka. Następnie osiągnięte porozumienie szlifowano w Zarządach obu stowarzyszeń, by wreszcie w dniu 24 lutego 2015 r. można było wymienić się wzajemnie podpisanymi dokumentami. W zawartym porozumieniu zachowana została zasada status quo w płaszczyźnie nie szkodzenia sobie, dodatkowo uzyskaliśmy prawo przejazdu drogą wzmocnioną przez MZW Wieliczka i gwarancję przedłużenia tej drogi do naszej, Związkowej wody. Co oferujemy w zamian? Wykładamy na stół 10 000 zł tytułem zwrotu połowy kosztów wzmocnienia drogi, na której zależało wędkarzom, zachowujemy nasze ryby na zbiorniku Brzegi nr 3 tylko dla wędkarzy PZW i deklarujemy rozwiązywanie sporów poprzez consensus.

Zawarte porozumienie w kategoriach ekonomicznych jest uczciwe i sprawiedliwe. Strony potraktowały się konstruktywnie i zadeklarowały współpracę z korzyścią dla wędkarzy i obu Związków. Jak się ma wody i ryby, to drogi dojazdowe i stanowiska wędkarskie wyznaczają standardy rozwoju wędkarstwa. Wydaje się, że inwestowanie w łowisko Brzegi 3 jest słusznym i obiecującym kierunkiem, ponieważ Gmina Wieliczka sugeruje rozwój infrastruktury przy granicy tego zbiornika, co może sprzyjać rozwojowi wędkarstwa i Polskiego Związku Wędkarskiego.

R.D.

film:http://www.pzw.org.pl/29/filmy/2722/24_02_15_mzw_005

źródło:http://www.pzw.org.pl