Straż rybacka działa przy Małopolskim Związku Wędkarskim w Wieliczce.
Do jej zadań należy kontrola wód znajdujących się w powiecie wielickim, jak również, na mocy podpisanych porozumień, akwenów w Krakowie i Dobczycach.
Skupia ponad dwudziestu członków, z których większość bierze udział w patrolach. Dzięki staraniom Powiatu Wielickiego Straż Rybacka Powiatu Wielickiego ma nie tylko odpowiednie mundury, ale także nowy samochód.
Pojazd przekazano na terenie użytku ekologicznego w Grabówkach, gdzie znajdują się dwa stawy pozostające pod opieką MZW.

– Współpraca powiatu wielickiego ze strażą rybacką układa się bardzo dobrze, dlatego wspieramy jej działalność – podkreślił Jacek Juszkiewicz, starosta wielicki. Działalność straży rybackiej reguluje ustawa o rybactwie śródlądowym oraz stosowne rozporządzenia i przepisy dotyczące m.in. połowu ryb, warunków hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, a także wprowadzanego do obrotu handlowego towaru. W samym powiecie wielickim straż sprawuje nadzór nad pięcioma akwenami. Są to stawy w: parku Mickiewicza w Wieliczce, Lednicy Górnej, Brzegach oraz Grabówkach. Do nich należy dodać otwarte rzeki, jak: Raba, Wisła, Stradomka czy Potok Królewski. Każdy z nich może być kontrolowany przez Straż Rybacką Powiatu Wielickiego. – Kontrole odbywają się według terminarza, który ustalany jest na cały rok. Są one zawsze niespodziewane. Często jest to reakcja na sygnały o kłusownictwie. Procedura kontroli jest zawsze taka sama. Sprawdzane są dokumenty wędkarzy a następnie masa i gatunki złowionych ryb. Jeżeli strażnicy stwierdzą naruszenie przepisów wzywana jest policja, która na miejscu wypisuje mandat lub też sprawa kierowana jest do sądu. Reakcje na widok strażników bywają różne. Zdarza się, że osoby bez uprawnień do połowu porzucają sprzęt i złowione ryby, które są przekazywane Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu w Wieliczce. Nie obce są również sytuacje łamania przepisów przez członków koła wędkarskiego. Wówczas kierowany jest wniosek do właściwego organu, który skutkuje nałożoną przez sąd koleżeński karą lub też wykluczeniem z koła.
Warto wiedzieć, że strażnikom Straży Rybackiej w trakcie wykonywania czynności służbowych przysługuje, podobnie jak innym funkcjonariuszom publicznym, ochrona prawna. Działalność straży rybackiej nie ogranicza się wyłącznie do kontroli wód. Zwracają oni również uwagę na porządek w pobliżu akwenów wodnych, niszczenie zieleni i drzew. Nadzór nad Strażą Rybacką Powiatu Wielickiego sprawuje starosta wielicki.

źródło:http://www.wieliczka.pl/new/index.php?ram=show_news&id=1085