W związku z rezygnacją z członkostwa w Zarządzie Stanisława Siwka i Roberta Pawlika, na podstawie paragrafu 15 punkt 8 Statutu Stowarzyszenia uchwałą nr 1/2015 Zarząd powołał na ich miejsce Jana Kaczora oraz Pawła Malarczyka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 12 stycznia 2015.