W najbliższy poniedziałek 12 stycznia od godz.17.00, będzie możliwość wykupu zezwoleń na 2015 rok. Będą się one dzieliły tak jak w zeszłym roku, jednak nastąpią zmiany w podziale łowisk. Ze względu na brak możliwości dalszej współpracy z przedsiębiorstwem górniczym „Kruszywo” w Krakowie dotyczącej łowiska Cholerzyn Duży i Mały, zarząd MZW postanawia wypowiedzieć umowę dzierżawy w/w zbiorników, a zatem do zezwoleń będą przypisane łowiska:

  • Gdów – „Karp” w Wieńcu, „Lin” w Gdowie, „Bonarka” w Krakowie i „Park Mickiewicza” w Wieliczce – 280 zł. + 50 zł dla nowych członków.
  • Wieliczka – Brzegi, Grabówki, Lednica, Park Mickiewicza i „Bonarka” w Krakowie – 280 zł. + 50 zł dla nowych członków.
  • Pełne – „Karp” w Wieńcu, „Lin” w Gdowie, „Bonarka” w Krakowie, Brzegi, Grabówki, Lednica i Park Mickiewicza – 380 zł. + 50 zł dla nowych członków.

Więcej na temat opłat można poczytać tutaj. KLIKNIJ

Na zbiorniku Bonarka wprowadza się całkowity zakaz zabierania szczupaka.

Prowadzone są rozmowy z hodowlą ryb mające na celu zakup Karpi o wielkości od 65 cm w ilości 100 szt. oraz Jesiotrów od 140 cm w ilości 20 szt., które to stanowiły by uatrakcyjnienie oferty wędkarskiej na naszych akwenach.