Dziś prezes Paweł Chmiela podpisał umowę na dostarczenie ryb.
Wiosną odbędzie się zarybienie Pstrągiem Tęczowym o wielkości 0,6 do 0,8 kg. w ilości 300 kg. który zasili zbiornik Brzegi.
Z końcem kwietnia zostanie wpuszczony do naszych wód:
Karp
– 600 kg. – pełnołuski około 1,5 kg.
– 600 kg. – lustrzeń około 1,4 kg.
Lin – 25 do 30 cm – 250 kg. który zasili:
Gdów – 150 kg.
Bonarka – 50 kg.
Lednica – 50 kg.

Zostanie również wpuszczona pierwsza tura duzych Karpi w ilości 20 sztuk będą one miały około 5 do 6 kg. oraz 10 Jesiotrów około 8 kg.
Reszta Jesiotrów i Karpi (80szt.) zasili nasze wody między czerwcem a wrześniem.

We wrześniu odbędzie się zarybienie Amurem 1,5 do 2 kg. 

Wymienione zarybienia są potwierdzone przez hodowcę o innych będziemy informować w ciągu roku.