22 stycznia 2015 prezes Paweł Chmiela podpisze umowę z gospodarstwem rybackim na zakup Karpia o długości powyżej 65 cm w ilości 100 szt., który zasili nasze wody w czerwcu 2015. Prowadzone są również intensywne rozmowy o zakupie 20 szt. Jesiotra o długości powyżej 140 cm.

Przypominamy członkom naszego stowarzyszenia że mogą kożystać z basenu w Wieliczce na Solnym Mieście raz w tygodniu przez godzinę do 30 kwietnia jeśli nie opłacą licencji na 2015 rok.

Jak tylko ustabilizuje się pogoda nasze zbiorniki Brzegi, Lin w Gdowie i Bonarka w Krakowie zostaną zasilone Pstrągiem.

Wiosną bieżącego roku planowane jest rozbudowanie zbiornika Bonarka – zostaną wykonane stanowiska wędkarskie oraz parking dla samochodów. Chcemy aby ten staw stał się typowo spininngowym zbiornikiem dlatego będzie on zasilany głównie Szczupakiem i Pstrągiem.