W sobotę 20 grudnia odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia, na którym prezes poinformował o zakupie samochodu z funduszu Starostwa Wielickiego niebieskiej Dacii Duster 1.5 dci, która ma zostać przeznaczona do wykonywania prac związanych z ochroną wód, poruszona została również sprawa, która nie dawno została przedstawiona naszemu Zarządowi a mianowicie wybudowanie przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka rybaczówki na terenie zbiornika Brzegi o powierzchni około 100 m2 a obok parking i drogę dojazdową projekt ten ma zostać zrealizowany do 2018 roku.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia zostały przyznane odznaczenia dla wyróżniających się członków Stowarzyszenia.

Za osiągnięcia sportowe odznaczenia otrzymali:
Roman Braciszewicz, Mieczysław Rokicki, Władysław Korpak, Piotr Cholewa i Tadeusz Wrona
Brązową odznakę za zasługi dla Stowarzyszenia otrzymali:
Jan Kaczor, Robert Kaczmarczyk, Stanisław Siwek, Zbigniew Szczurek, Bartosz Jaroń, Przemysław Mizera, Paweł Malarczyk
Srebrną odznakę otrzymali:
Jan Janicki, Artur Chmiela, Włodzimierz Bąbała, Stanisław Strug, Maciej Młyński, Mirosław Kaczmarczyk, Robert Ślazyk
Złotą odznakę otrzymali:
Józef Masłowiec, Marek Micherdziński, Zbigniew Grzywacz, Kazimierz Oprych, Paweł Chmiela, Roman Krzysiak.