9 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej Solnego Miasta w Wieliczce odbyło się sprawozdawcze zebranie naszego stowarzyszenia w którym wzięło udział 83 wędkarzy.
Zebranie rozpoczął prezes Paweł Chmiela od przywitania gości oraz członków stowarzyszenia następnie uczcił minutą ciszy zmarłych w tym roku kolegów zwłaszcza Kazimierza Słabowskiego oraz Andrzeja Cholewę.
Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród wyróżniającym się Strażnikom MZW a byli to: Sławomir Mikos, Artur Policht oraz Paweł Malarczyk.
Rozstrzygnięto również konkurs na Liga Mistrzów 2014 nagrody otrzymali:
Wiesław Klasa Karp 76 cm złowiony na Brzegach
Robert Janas Sandacz 79 cm złowiony na Cholerzynie Małym.
Jan Przybyła Jesiotr 100 cm złowiony na Brzegach
Roman Braciszewicz Szczupak 70 cm złowiony na Brzegach
Piotr Pawlik Sum 197 cm złowiony na Brzegach
Mieczysław Rokicki Palia 57 cm złowiona na Brzegach
Nagrodę za wybitne osiągnięcia w wędkarstwie otrzymała Kinga Kędryna.
Rozlosowano również nagrody rzeczowe ufundowane przez starostę Jacka Juszkiewicza oraz burmistrza Artura Kozioł w postaci wędzisk karpiowych oraz wielu innych akcesoriów wędkarskich, jedną z głównych nagród było VIP-skie zezwolenie na wszystkie nasze zbiorniki z numerem 001 które otrzymał Krzysztof Kamiński.
Następnie odczytano sprawozdania prezesa oraz skarbnika i wystąpił nasz honorowy gość Starosta wielicki Jacek Juszkiewicz, który od dawna dał się poznać naszym członkom jako przyjaciel Stowarzyszenia zresztą w trakcie zebrania nie jednokrotnie podkreślał przywiązanie do MZW i deklarował dalszą pomoc.
Po przerwie swoje sprawozdania odczytali Komendant Straży Rybackiej, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej oraz Komisji Rewizyjnej.
Jednym z podstawowych punktów zebrania były wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej, wybrano komisję skrutacyjną i rozpoczęto zgłaszanie kandydatur
Andrzej Pańczyk uzyskał 22 głosy
Józef Krynicki uzyskał 51 głosów i stał się członkiem Komisji Rewizyjnej MZW.
Kolejnym punktem było omawianie regulaminu na 2015 rok:
1. Zwiększono górny wymiar ochronny Karpia do 60 cm – 53 „za” 16 „nie” 14 „bez”
2. Limit tygodniowy Karpia zmniejszony do 2 szt. – 10 „za” 45 „nie” 28 „bez”
3. 48 godz zakaz łowienia po zarybieniu – 50 „za” 16 „nie” 17 „bez”
4. Górny wymiar ochronny Amura 80 cm – 18 „za” 50 „nie” 15 „bez”
5. Górny wymiar ochronny Jesiotra 100 cm – 45 „za” 18 „nie” 20 „bez”
6. Bezwzględny obowiązek zamykania szlabanów – 83 „za”
7. Zwiększenie kontroli – 83 „za”
8. Zakaz używania kotwic – 83 „nie”
9. Wywóz łódką zdalnie sterowaną – 10 „za” 52 „nie” 21 „bez”
10. Opiniowano również o zmianę polityki zarybieniowej „rzadziej a więcej”, Pstrąg tylko wiosna i jesień, zwiększenie zarybień Szczupakiem.
11. Opiniowano ustawienie większej liczby tablic informacyjnych na Brzegac.
12. Zmiana w ilości zabieranych ryb dziennie „2 Karpie i Lescz lub 3 Lescze” – 83 „za”
13. Zarybienie zbiorników Karpiem Kroczkiem – 20 „za” 53 „nie” 10 „bez”
14. Zwiększenie opłaty rocznej o 20 zł na zakup Sandacza i Jesiotra – 40 „za” 27 „nie” 16 „bez”
15. Spininng cały rok – 83 „za”
16. Opiniowano o zorganizowanie zawodów pod lodowych oraz gruntowych.
Zakończono zebranie.