20141123 123023Z uwagi na doniesienia naszych wędkarzy i własne ostatnie doświadczenia związane ze współpracą z Krakowskim „Kruszywem” Zarząd MZW rozważa możliwość zakończenia dzierżawy zbiorników od tej firmy, ponieważ mimo zapewnień dyrekcji nie dba ona o ochronę wód a liczy się dla niej tylko własny interes. Przez okres dwóch lat Kruszywo nie wywiązało się z przyrzeczeń zakończenia drogi dojazdowej do zbiornika Cholerzyn Duży jak również nie wpłynęło na firmę ochraniarską której pracownicy utrudniali życie wędkarzom. Ostatnią rzeczą, która przelała czarę goryczy jest opsypywanie ziemią Cholerzyna o którym donoszą wędkarze na naszym forum oraz wypompowanie wody na zbiorniku Wieniec.  Niestety wydaje się, że w niedzielę 23 listopada lustro wody było obniżone na zbiorniku Karp o około 1 m a popmpa cały czas pracuje.