W niedzielę 1 grudnia bieżącego roku na Sali konferencyjnej w Solnym Mieście odbyło się pierwsze zebranie sprawozdawcze Małopolskiego Związku Wędkarskiego, w którym wzięli udział starosta Powiatu wielickiego Jacek Juszkiewicz, wiceburmistrz Wieliczki Łukasz Sadkiewicz, zarząd oraz członkowie naszego stowarzyszenia łącznie 94 osoby. Spotkanie to rozpoczęło się od przywitania przez prezesa Pawła Chmielę przybyłych gości oraz wędkarzy następnie zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu pt.”Liga Mistrzów Wędkarstwa” a także został wręczony prezesowi Chmieli puchar w podzięce za założenie, prowadzenie i wkład własnej pracy w działalność Stowarzyszenia.

Po tej ceremonii zostały odczytane sprawozdania prezesa, skarbnika oraz komisji rewizyjnej i nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości, pierwszy przemawiał wiceburmistrz Łukasz Sadkiewicz, który pogratulował nam decyzji stworzenia Stowarzyszenia, podkreślił ścisłą współpracę prezesa Pawła z urzędem Gminy oraz obiecał wspieranie naszych działań na poziomie nie mniejszym niż do tej pory. Starosta wielicki Jacek Juszkiewicz również pogratulował nam podjęcia trudu samostanowienia o naszych wodach, podziękował Strażnikom za pracę na rzecz ochrony wód, zwrócił uwagę na trafność decyzji inwestycyjnych Stowarzyszenia i zakomunikował, iż Starostwo zakupi do dyspozycji Społecznej Straży Rybackiej samochód terenowy, który będzie można wykorzystywać również do naszych wewnętrznych prac.

 

Po części oficjalnej odbyło się losowanie nagród rzeczowych ufundowanych przez starostę i burmistrza wielickiego a mianowicie: podbieraków, noża, siatki na ryby, pokrowca na wędki kołowrotka, wędki spinningowej, krzesełka, żyłek, plecionek i woblerów łącznie rozdano 35 nagród i na tym zakończyła się oficjalna część zebrania a po przerwie rozpoczęła się część robocza w trakcie, której omawiano regulamin na rok 2014, sprawy zarybień i organizacji działań w Stowarzyszeniu.

Uchwały na rok 2014.

 • Uchwalono górne wymiary ochronne dla ryb:
  Karp – 70 cm., Szczupak i Sandacz – 80 cm.
 • Podniesiono dolny wymiar ochronny na Jesiotra do 80 cm.
 • Utrzymano zakaz używania łódek zanętowych
 • Zezwolono na używanie przez wędkujących namiotów
 • Uchwalono, że można zabrać podczas wędkowania 3 leszcze oraz 2 karpie z tym, że po włożeniu do siatki dwóch karpi należy zakończyć łowienie
 • Nie uchwalono wykonania legitymacji członkowskich
 • Uchwalono, że staw „Park Mickiewica” będzie miał status „no kill”
 • Uchwalono, że na stawie „Lednica” można zabrać tylko jednego Karpia dziennie
 • Uchwalono wprowadzenie jednorazowej dopłaty do zezwolenia na tzw. Fundusz Stowarzyszenia w wysokości 10 zł.
 • Uchwalono opłatę startową dla zawodników startujących w zawodach w wysokości 10 zł.
 • Uchwalono, że na każde zawody ma być zakupiony ciepły posiłek
 • Uchwalono, że dobrowolne wpłaty za wędkowanie będą w wysokości:

– Na zbiorniki: Brzegi, Grabówki, Lednica, Park Mickiewicza, Bonarka, Cholerzyn Duży, Cholerzyn Mały – 250 zł. przy limicie rocznym 30 ryb.

– Na zbiorniki: „Karp” w Wieńcu, „Lin” w Gdowie, Bonarka, Cholerzyn Duży, Cholerzyn Mały – 250 zł. przy limicie rocznym 30 ryb

– Na wszystkie nasze zbiorniki – 350 zł. przy limicie rocznym 30 ryb

Ponadto prezes poinformował, że w tym roku zostaną wykonane dwa szlabany na Brzegach ograniczające dostęp osób nie wędkujących wyłącznie do plaży, że będzie kontynuowana praca przy budowie drogi na tył zbiornika oraz o tym iż w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa ze sponsorem na mocy, której zbiornik Cholerzyn Duży zostanie zarybiony Szczupakiem w ilości 800 szt. pod restrykcją zakazu zabierania tej ryby przez okres jednego roku.

Wędkarze zaproponowali, by do zezwoleń była dołączana mapka łowisk oraz numery do Straży Miejskiej i Policji a także by sms-em informowano ich nie tylko o zarybieniach ale także o zawodach.

Co do zarybień to: zobowiązano zarząd do nie zarybiania w tym roku Pstrągiem oraz Leszczem kładąc natomiast nacisk na dorybienie zbiorników Karpiem, Amurem, Jesiotrem a z drapieżników Szczupakiem i Sandaczem w 20 % w stosunku do białej ryby.Wyjątkiem jest Duży Cholerzyn gdzie będą dwa większe zarybienia pstrągiem wiosenne i jesienne.

Z sali padła propozycja by na Brzegi wpuszczono kilka sztuk Karpia powyżej 10 kg., który byłby rybą sportową sprawiającą przyjemność z wędkowania a ponieważ zarząd nie widzi możliwości zakupu takiej ryby z uwagi na brak odpowiednich kontaktów, pan Wacław Wrześniak zaproponował, że postara się pomóc przy zdobyciu takowych.

Wędkarze ponadto zobowiązali zarząd do zarybiania zbiorników procentowo do powierzchni i ilości wędkujących na danym akwenie, ale z uwagi na brak statystyk ilości osób wędkujących na poszczególnych akwenach będzie to możliwe dopiero po obliczeniu wpisów w rejestrach połowów, postanowiono również by zarybienia były rzadsze, ale za to duże.

Na tym zebranie zakończono.