Na wodach akwenu „LIN” w GDOWIE od niedzieli 6 października może łowić każdy wędkarz posiadający roczne zezwolenie na Wieniec, Cholerzyn i Wieliczkę.

Skrócony regulamin łowiska.

Niedozwolony jest połów ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej nie przekracza wymiaru gospodarczego, który wynosi dla: Amur, Sandacz, Szczupak, Węgorz, Jesiotr– 50cm.; Jaź, Leszcz- 30cm.; Sum–70cm.; Karp-35cm.

Limit dobowy złowionych i zatrzymanych ryb: Palia, Karp, Leszcz, Jaź, Pstrąg, Troć– 2szt; Sum, Amur, Sandacz, Szczupak, Węgorz – 1szt; Jesiotr- 1szt (tygodniowo).[ryby w limicie rocznym bez Jazia i Leszcza]

 

Ryba zatrzymana w siatce nie podlega wymianie. Na zbiornikach obowiązuje strefa ciszy. Każdy wędkarz ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.

Zabrania się:

– połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części.

– zabierania Karpi powyżej 70 cm oraz Szczupaka i Sandacza powyżej 80 cm.

– zabierania Lina

– spinningowania od zmroku do świtu od 01.01 do 30.04

– używania drewnianych podpórek

– połowu przy użyciu kuszy

– budowy pomostów

– patroszenia ryb w obrębie zbiorników

– używania sprzętu pływającego [nie dotyczy prac gospodarczych]

– przywożenia śmieci z zewnątrz

– wędkowania po zarybieniu przez jedną dobę

– połowu w tarliskach

– połowu ryb ozdobnych

– połowu spod lodu na więcej niż jedną wędkę.

– używania sprzętu pływającego sterowanego drogą radiową

– zabrania się rozbijania namiotów oraz stawiania przyczep campingowych (nie dotyczy namiotów karpiowych)

Symbol łowiska:

„GD”– zbiornik „LIN” w Gdowie

Wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne.

 

Wyświetl większą mapę