W sobotę 14 września w godzinach między 10.00 a 12.00 odbyło się zarybienie Pstrągiem Tęczowym w ilości 300 kg., który zasili w całości użytek ekologizny Brzegi. Zarybienie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu naszego Stowarzynia przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka a w szczególności burmistrzowi Arturowi Koziołowi.

W przeciągu najbliższego tygodnia odbędzie się kolejne zarybienie Pstrągiem stawów,  głównie Cholerzyn Duży.

Po zarybieniu obowiązuje zakaz łowienia do niedzieli 15 września do godziny 7.00.

Mamy również potwierdzone zarybienie pod koniec września Karpiem, Linem i Karasiem.