Zarząd MZW na wniosek wędkarzy łowiących na akwenie Karp w Wieńcu wprowadza z dniem 09 sierpnia 2013 całkowity zakaz zabierania Amura.