Dziś zarybiliśmy Karpiem nasze łowiska w Grabówkach, Brzegach, Wieńcu i Cholerzynie Małym w sumie 1260 kg.

Podział ryb:

Gatunek

Grabówki

Brzegi

Wieniec

Cholerzyn Mały

Karp

350 kg.

610 kg.

200 kg.

100 kg.

Po zarybieniu obowiązuje 24 godzinny zakaz łowienia do piątku 26 kwietnia 2013 do godziny 14.00.