Od czwartku do soboty na zbiorniku Brzegi będzie naprawiana droga wzdłuż akwenu po jego prawej stronie oraz będą budowane stanowiska wędkarskie.

Prace będą mogły być wykonane dzięki zaangażowaniu burmistrza Artura Kozioła oraz wice burmistrza Łukasza Sadkiewicza, za co serdecznie dziękujemy w imieniu braci wędkarskiej.