W piątek 22 marca 2013 część naszych zbiorników została zarybione Jesiotrem w ilości 189 kg i karpiem 139 kg. ryba została rozdzielona według tabeli: 

Gatunek

Brzegi

Lednica

Wieniec

Karp

39 kg.

100 kg.

Jesiotr

150 kg.

9 kg.

30 kg.

 

PO ZARYBIENIU NA WYŻEJ WYMIENIONYCH AKWENACH OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ŁOWIENIA DO SOBOTY 23 MARCA DO GODZINY 14.00

NIE ZASTOSOWANIE SIĘ DO ZAKAZU GROZI UTRATĄ ZEZWOLENIA NA ŁOWIENIE.