Konkurs fotograficzny

 

O tematyce ekologiczno-wędkarskiej.

Pod patronatem burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła.

 

 

 

I. Organizatorzy:      

Małopolski Związek Wędkarski z siedzibą w Wieliczce oraz Centrum Kultury i

Turystyki w Wieliczce serdecznie zaprasza sympatyków ekologii i wędkarstwa do udziału w konkursie fotograficznym pod tytułem: „CZYSTE WODY-ZDROWE RYBY” organizowanym w 2013 roku.

II. Celem konkursu jest:

– poznawanie regionów i miejsca zamieszkania,

– popularyzacja wędkarstwa jako wypoczynku oraz poznania świata przyrody,

– uświadomienie najmłodszym źródeł zanieczyszczenia otaczającego świata i skutków jego zatruwania,

– uświadomienie młodzieży konieczności ochrony przyrody,

– budzenie poczucia wrażliwości i odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia

III. Uczestnicy konkursu:

1. Młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponad gimnazjalnych.

IV. Przedmiot konkursu:

1.Zadanie polega na wykonaniu według własnego pomysłu zdjęć o minimalnej rozdzielczości 1024×768 dotyczących tematu konkursu:

WĘDKARSTWO, RYBY, WODA W KRAJOBRAZACH WIELICZKI I OKOLIC

V. Warunki konkursu:

1. Prace mają być wykonywane indywidualnie.

2. Każdy może przesłać 4 prace (zdjęcia).

3. Każda praca powinna być opisana (imię i nazwisko, nazwa placówki – szkoły, klasa

   – wiek) i przesłana na nośniku elektronicznym do dnia 01 listopada 2013 r. na adres:

Małopolski Związek Wędkarski

ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka

lub, na adres e-mail: biuro@mzw

4. Prace nie będą z wracane, wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem: 515674543 lub na adres e-mail: biuro@mzw

VI. Ocena Prac:

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa.

2. Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość i oryginalność prac, a także zgodność z tematem przewodnim.

3. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni i wyróżnieni.

4. Decyzja komisji jest ostateczna.

VII. Finał konkursu

Odbędzie się 15 grudnia 2013 r.

 Regulamin do pobrania.