Dziś na mocy uchwały nr 2/02/2013 Zarządu Małopolskiego Związku Wędkarskiego podpisano akt notarialny o zakupie działek nr 569/1 i 569/2 od Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa położonych w miejscowości Brzegi w obrębie dzierżawionego przez nas zbiornika. W imieniu naszego Stowarzyszenia akt podpisali prezes Paweł Chmiela i wiceprezes Józef Masłowiec.