Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie liga pt. „Liga Mistrzów Wędkarstwa”, który będzie się odbywał w przeciągu 2013 roku i jest przeznaczony dla miłośników wędkarstwa łowiących na wodach zarządzanych przez Małopolski Związek Wędkarski.

Ryby można zgłaszać od 07.styczna 2013 do 31 października 2013.

Warunki Konkursu:

 1. Ryba musi być złowiona na wodach Małopolskiego Związku Wędkarskiego.
 2. Ryba nie może być złowiona w okresie ochronnym dla danego gatunku.
 3. Ryba musi być złowiona w bieżącym roku konkursu.
 4. Każdy wędkarz ma prawo zgłosić dowolną liczbę ryb.
 5. Wszystkie ryby przyjęte do Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wedkarstwo-malopolska.pl z imieniem i nazwiskiem łowcy.
 6. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wędkarza
 2. gatunek złowionej ryby
 3. datę dokonania połowu
 4. długość ryby oraz jej wagę
 5. adres e-mail lub numer telefonu wędkarza
 6. łowisko na którym dokonano połowu
 7. dwa zdjęcia jedno z łowcą drugie z widoczną całą miarką
 8. dane świadka (imię nazwisko tel. kontaktowy)
 1. Tylko zgłoszenia zawierające wszystkie wymagane dane zostaną dopuszczone do konkursu.
 2. Zgłoszenia można nadsyłać pocztą na adres Małopolski Związek Wędkarski ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka lub e-mailem na adres biuro@mzw
 3. Ogłoszenie wyników odbędzie się poprzez stronę internetową www.wedkarstwo-malopolska.pl oraz tablicę ogłoszeniową obok siedziby Stowarzyszenia a laureaci zostaną zawiadomieni telefonicznie bądź pocztą e-mail.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się na corocznym zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia.