Czarna lista do pobrania:

CZARNA LISTA

Zbiór wędkarzy którym nie sprzedano zezwolenia w 2010 roku lub są podejrzani o kłusownictwo.

Czarna Lista Podejrzani
Lp Imię Nazwisko Lp Imię Nazwisko Przyczyna
1 Stanisław Rybka  1 Bogdan Pastuch Zabrane zezwolenie sierpień 2010 SSR295
2 Władysław Rybka  2 Łukasz Banaś Zabrane zezwolenie sierpień 2010 SSR295
3 Gołatka  3 Wiktor Szczepański Zabrane zezwolenie październik 2010
4 Jan Bugajski  4  Jerzy  Mokrzycki  Podejrzenie nie wpisanych ryb.
5 Tadeusz Perlikowski
6 Edward Nowak
7 Bracia Krzemień
8 Władysław Korpak